Đăng ký tài khoản



1. Chọn '' Đăng ký ''






2. Điền đầy đủ thông tin => Đăng ký thành viên






3.  Sau khi đăng ký xong liên hệ nhân viên hỗ trợ hoặc hotline để được duyệt thành tài khoản chính thức






4. Hoàn thành đăng ký tài khoản